COVID-19 richtlijnen

Algemene COVID-19 richtlijnen Kartbaan Uden B.V.

• Bezoekers dienen zich tijdens het bezoek aan Kartbaan Uden B.V. ten alle tijden te houden aan dit
protocol
• Ervaart u klachten of behoort u tot een risicogroep? Blijf dan a.u.b. thuis

• Een medewerker van Kartbaan Uden B.V. begeleidt de overige deelnemer(s) naar een speciaal voor
hen gereserveerde tafel waaraan zij plaatsnemen tijdens het bezoek buiten het karten en lasergamen
om
• Wij vragen u om indien mogelijk aan de voor u gereserveerde tafel te blijven zitten, om eventuele
contacten met overige bezoekers te beperken
• Er geldt een minimale afstand van 1.5 meter tussen bezoekers mits uw groep uit één huishouden
bestaat
• Houd ten alle tijden ook 1.5 meter afstand van onze medewerkers
• Op meerdere locaties in het pand is het mogelijk om uw handen te desinfecteren
• Het is niet toegestaan om tafels, stoelen of krukken te verplaatsen